Wie zijn wij?

In 2014 kwamen wij in gesprek over de ontwikkelingen binnen organisaties. Wij zagen 2 tendensen. De eerste is dat de baanzekerheid afneemt binnen organisaties door aanhoudende reorganisaties. Een tweede dat er een groeiende groep mensen is die veel ideeën hebben voor nieuwe initiatieven en ondernemingen (die op de rand of net buiten hun organisatie) een grotere kans van slagen hebben. Een nieuw initiatief ‘InPlacement’ is toen geboren met Achmea als eerste plek. Ondertussen is Inplace een zelfstandige onderneming met samenwerkingen in diverse sectoren.

“Inplacement daagt mensen uit op hun kracht en creativiteit. Het is niet praten over ondernemen. Hier gaat het om het doen. Het samen ondernemen vanuit de gedachte ‘alles kan’, we weten alleen nog niet hoe’ raakt essenties die mensen verder brengt.”

Aart
Aart
Goedhart
link

Aart is een van de initiatiefnemers en trekkers van InPlace. Hij is tevens oprichter van Wenders. Aart kenmerkt zich door zijn beneden gemiddelde gehechtheid aan conventies. Aart is een vernieuwer puur sang in het ontwikkelen van nieuwe concepten en ideeën. Hiermee inspireert hij bestuurders, professionals en ondernemers. Naast zijn werk als trekker en coach en ondernemer binnen Inplacement adviseert Aart vanuit de Proceskunde Praktijk directies en MT’s. Hij is ontwerper en kerndocent van de ‘Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht’ en daarnaast docent bij de School of Life in Amsterdam.

Floor Burgers_3
Floor Burgers

link

“Ik zie dat er veel energie vrijkomt bij de ondernemers wanneer zij ervoor kiezen de uitdaging aan te gaan hun wens te volgen en het vertrouwde los te laten. Met veel plezier denk ik mee met de ondernemers in het aanscherpen van het business model en verwezenlijken van hun droom.”

Floor is naast haar rol binnen InPlace werkzaam bij Zilveren Kruis als adviseur Strategie en Business Development. Waarbij zij zich voornamelijk richt op nieuwe innovaties binnen de zorg en gezondheid. Hierdoor heeft zij veel ervaring opgedaan in het uitwerken van een sterk en duurzaam business model, wat vaak tot stand komt in cocreatie. Deze ervaring zet zij in binnen InPlace, waardoor ondernemingen worden aangescherpt als het gaat om de visie en missie en waardecreatie voor zowel de klant, stakeholders, als de maatschappij. Met haar enthousiasme en scherpte helpt zij de ondernemers daarnaast in het krachtig overbrengen van hun verhaal. Pas dan heeft een onderneming een goede kans van slagen!

“Ik ervaar het als eervol en verrijkend om met dit initiatief mensen in een spannende loopbaanfase een plek te bieden die uitgaat van kracht en nieuwe mogelijkheden.”

Barbara
Barbara van der Steen

link

Barbara is een van de initiatiefnemers van InPlace. En tevens oprichter van Wenders. De kern van haar werk is mensen te coachen in spannende tijden bij het waarmaken van hun dromen. Ze ontwerpt plekken en ondernemingen waar mensen hun aspiraties verder kunnen brengen. Naast haar werk als trekker, coach en ondernemer binnen Inplacement coacht Barbara ook MT’s en teams. Zij is ontwerper en kerndocent van de ‘Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht’ en daarnaast docente bij de School of Life in Amsterdam op het terrein van veerkracht, kwetsbaarheid en het (her)vinden van je kracht.

Jeroen
Jeroen Kemperman

link

“Ik heb Inplacement mede-geïnitieerd omdat ik geloof dat er aan de randen van het businessmodel Achmea nog veel waarde te creëren is voor en door ondernemers.”

Jeroen is naast zijn rol als initiatiefnemer binnen InPlace Senior manager van SPIL (Strategie, Programma’s, Investeringen & Lessen) van divisie Zilveren Kruis van Achmea. Hij wordt gevraagd als ondernemer, spreker en coach vanuit zijn ervaring met onder meer veranderprogramma’s, integraties, fusies, visie- en strategietrajecten, merkpositionering, businessmodelontwikkeling en innovatie. Hij is auteur van boeken over Briljante Business Modellen. Inplacement is een voorbeeld van een van deze innovaties in de praktijk. Hij inspireert hiermee bestuurders, professionals en ondernemers binnen en buiten Achmea. Zijn energie en creativiteit werkt aanstekelijk en zet mensen in beweging.


Ambassadeur Inplace

Jennifer op het Hoog
Jennifer op ’t Hoog

link

“Ik heb Inplacement mede-geinitieerd om de sporen van enerzijds innovatie (van businessconcepten) en anderzijds ontwikkeling (van mensen) samen te laten komen en elkaar te versterken.”