Waarom?

foto3Krimp en Innovatie: hand in hand

Er is de laatste jaren veel inspanning gericht op innovatie, mobiliteit en flexibilisering. Toch zoeken veel organisaties naar wegen om dit goed vorm te geven. InPlace biedt organisaties en haar mensen een plek om samen te zoeken naar nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en ondernemen. Vormen die aansluiten bij de verschuivingen in de markt.

Mobiliteit vanuit zelfregie

Zekerheden vallen weg en dat vraagt van mensen flexibiliteit en het vermogen hun eigen weg te vinden. Veel organisaties wachten met het werken aan deze nieuwe vaardigheden tot een concrete reorganisatie. Daarbij hebben de meeste mobiliteitsplannen het streven om mensen op weg te helpen
 naar een volgende baan. Maar is dat streven 
altijd wenselijk in een maatschappelijke waarin collega- organisaties zich ook bevinden in grootschalige veranderingen en verschuivingen?

‘Dat we dat nou niet eens oppakken’

In organisaties zien mensen gedurende hun werkzame tijd ‘vanuit hun ooghoeken’ dingen, waarvan ze denken: “Dat we dát nou niet eens oppakken!” Ideeën die een raakvlak hebben
 met de business. Die zelfs veelbelovend worden gevonden, maar niet de aandacht krijgen, omdat ze niet tot de kernactiviteiten behoren. Wat kan er ontstaan als deze mensen deze nieuwe ideeën wel top of mind kunnen maken?