Waarom?

foto3Innovatie en ondernemerschap: hand in hand

Er is de laatste jaren veel inspanning gericht op innovatie en ondernemerschap. Toch zoeken veel organisaties naar wegen om dit goed vorm te geven. InPlace biedt organisaties en haar mensen een plek om samen te zoeken naar nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en ondernemen. Vormen die aansluiten bij de verschuivingen in de markt.

Innoveren vanuit zelfregie

Veel zekerheden vallen weg in menig beroepsgroep en dat vraagt van mensen flexibiliteit en het vermogen een nieuwe weg te vinden in een nieuwe professionele identiteit. Veel mensen wachten met het werken aan deze nieuwe positionering en vaardigheden tot een concrete aanleiding. Daarbij is het voor veel mensen niet meer het streven om te zoeken naar een volgende baan. InPlace biedt een plek om een nieuwe toekomst vorm te geven.

‘Dat we dat nou niet eens oppakken’

In organisaties zien mensen gedurende hun werkzame tijd ‘vanuit hun ooghoeken’ dingen, waarvan ze denken: “Dat we dát nou niet eens oppakken!” Ideeën die een raakvlak hebben
 met de business. Die zelfs veelbelovend worden gevonden, maar niet de aandacht krijgen, omdat ze niet tot de kernactiviteiten behoren. Wat kan er ontstaan als deze mensen deze nieuwe ideeën wel top of mind kunnen maken?