Hoe werkt InPlacement?

roodkopieInPlacement is een plek om te ondernemen. Ondernemende en ambitieuze mensen die willen
 werken aan een nieuwe toekomst vormen samen een multidisciplinaire groep. Soms omdat een dienstverband stopt, soms vanuit eigen beweging. Deze groep werkt gedurende zes tot negen maanden samen aan nieuwe initiatieven en concepten. Bij InPlacement onderneem je vanuit kracht aan je eigen droom, samen met anderen.

De werkgever investeert voor iedere persoon die instapt. Deze investering gaat niet naar bijvoorbeeld individuele outplacementbegeleiding, maar naar dit initiatief waarin de mensen de gelegenheid hebben om zich te herbezinnen en tegelijkertijd hun ideeën en kwaliteiten verder te brengen. Zodoende wordt de basis gelegd voor een nieuwe onderneming. De mensen die instappen, slaan hun handen ineen om nieuwe diensten of producten te ontwikkelen. Niet ieder voor zich, maar juist samen in een groep.

Maatschappelijke vraagstukken: startpunt voor Ondernemen

Maatschappelijke vraagstukken bieden vaak een startpunt voor nieuwe initiatieven. Welke kansen liggen er in de zorg? In het onderwijs? Of welke bedrijfstak dan ook, waar de mensen uit de sector niet aan toe komen. Ook kan het zijn dat de Inplacement B.V. een thema benoemt (en een groep opent) waar mensen zich op inschrijven. Dat kan gaan over nieuwe kansen in de preventieve zorg, voeding, voorzieningen voor ouderen etc. Met de mensen van InPlacement wordt een groep gevormd door de mensen die instappen. Dit kunnen mensen zijn uit dezelfde organisatie of een mix aan mensen uit verschillende organisaties. Soms is er een groep in vorming. Of een medewerker kiest ervoor om zelf een start te maken rondom een idee of initiatief een groep mensen te werven. Afspraken worden hierover op maat gemaakt.

Innoveren op de rand van de organisatie vanuit kennis en kracht

De thema’s zijn typisch ideeën die aan de rand staan van het bedrijf waar de mensen vandaan komen en waar ze dus affiniteit en ervaring mee hebben. Het kan gaan om een idee of initiatief die binnen het bestaande bedrijf niet echt van de grond komt of die nooit de prioriteit en aandacht hebben gekregen om tot wasdom te komen.

De eerste stap

Uw organisatie kan een groep starten in overleg met ons. Samen wordt het proces op maat vorm gegeven om boventallige mensen binnen de organisatie uit te nodigen voor een intake en eventuele deelname. Het ontwerp van de context en het proces wordt gedaan op basis van een wederzijdse verkenning.

Een ontdekkingstocht voor de organisatie en de mensen die instappen

Het zoeken naar nieuwe wegen gaat voor de meeste mensen gepaard met onbekende stappen en daarmee ook discomfort. Er is immers geen uitgestippeld pad aan activiteiten en te behalen doelen. Juist vanwege dit ongewisse is InPlacement als initiatief ontstaan.

Wij geloven dat het verbinden van energie en aandacht steun biedt in een spannende fase van beginnend ondernemerschap. Door het samenbrengen van mensen en ideeën en het werken aan een ‘uitdaging’ om een nieuw initiatief te realiseren en daarmee mogelijk een levensvatbare onderneming.

Financiën en afspraken

Het sociale plan van de werkgever biedt (vaak) financiële ondersteuning in het zakelijk ondersteunen van deze stap. Degene die instap kiest ervoor om deze financiële steun te investeren in een programma bij InPlacement. En kiest er tevens voor om aandeelhouder van een B.V. te worden. Het instapbedrag is vergelijkbaar met een gangbaar outplacement-traject. Het draagt de kosten van de bijeenkomsten, de begeleiding, de individuele coaching en de voorzieningen. Daarbij bestaat er een reële kans dat het geld in waarde toeneemt doordat iedere deelnemer een aandeel koopt. De precieze uitwerking en betekenis van deze afspraken worden gemaakt in een persoonlijk gesprek.

 

Wij geloven dat het verbinden van energie en aandacht steun biedt in een spannende fase van beginnend ondernemerschap.

 

<<